Aktuality

NOVINKA 2021 – nový výrobní program v oblasti broušení, řezání atd…

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 3e667c0e8c4afa8e2126d14dc24621cc.jpg

Nejiskřivé nářadí
MĚĎ-BERYLLIUM Cu-Be

Beta nejiskřivé nářadí je speciálně navržené pro bezpečný provoz v prostředí s potenciálním rizikem exploze, v případě trvalé přítomnosti hořlavých tekutin nebo vznětlivých plynů, nebo u jakékoliv jiné aplikace, která vyžaduje užití výjimečně antimagnetického, korozivzdorného nářadí. Beta nejiskřivé nářadí je certifikované Federálním Institutem pro materiálové složení a testování, BAM, pod dohledem Evropského nařízení 99/92/EC.

VAROVÁNÍ! Riziko výbuchu v prostředí s acetylénem. Mechanické vlastnosti nejiskřivého nářadí se liší od standardního. Nejiskřivé nářadí by mělo být použito s důrazem na opatrnost a hrozbu přetížení.NOVINKA 2021 – nový výrobní program v oblasti broušení, řezání atd…